WELLURE » JEANNE

Jeanne Roefs

Levensalchemiste, trainer, spreker

Bruggenbouwer tussen uw twee werelden

Bent u ook wel eens verwart tussen wat uzelf intuïtief aanvoelt en hoe anders de buitenwereld reageert? Tussen het innerlijk, steeds verder ontwakende bewustzijn en de uiterlijke wereld, de systemen. Dat u zichzelf wel eens afvraagt: Ben ik nou gek of.....? Ik help u graag om deze twee werelden te leren begrijpen en nader tot elkaar te brengen, zodat u deze in uzelf kunt integreren tot één geheel.  Zodat u moeiteloos en met veel plezier leeft en werkt.

Het leven intensief aangaan

Als oudste boerendochter ben ik opgegroeid in een uitgebreid natuurgebied waardoor ik me sterk verbonden voel met alles wat ademt en leeft. Om achter de zin van het leven, de aard van de gebeurtenissen en de werking van de natuur te komen ben ik zowel mijn persoonlijke als mijn beroepsmatige leven (zie LinkedIn profiel) intensief aangegaan. Niets menselijks is me daarom vreemd.

Daarnaast wil ik alles weten: van naadje tot draadje, van de hoed en de rand en wil ik zéker weten waar de klepel hangt als ik een klok hoor luiden. Dat is mijn natuur.

Levenskwaliteit en succes houden rechtstreeks verband met universele wetmatigheden . 

Door mijn opgedane kennis en ervaringen, zowel binnen de hulpverlening als het onderwijs en het ondernemerschap, heb ik als geen ander leren beseffen dat levenskwaliteit en succes niet alleen afhangen van iemands potentieel of tekorten, van inzet of levenservaring, sociale of bedrijfsmatige competenties. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat mensen, relaties en bedrijven niet alléén in sterke mate beïnvloed worden door sociale discours en intermenselijk verkeer maar zeer zeker óók door superieure natuurlijke, evolutionaire en universele wetmatigheden, omstandigheden en krachten waar wij als mens weinig tot geen besef meer van hebben. Deze kijk op mensen en het leven heeft me helpen ontdekken wat me écht te doen staat.

Oorsprong Wellure ® Levensalchemie

Op basis van deze bevindingen en in de geest van Paracelsus die de alchemist omschreef als: "degene die het zuivere van het onzuivere weet te scheiden" is na intensieve studies, reflecties en onderzoek de levensalchemistische  methodiek Wellure® ontwikkeld en het bedrijf Wellure® Levensalchemie opgericht.   

Wetenschappelijke achtergrond Wellure ® Levensalchemie

De Wellure® inzichten en methodiek zijn gebaseerd op kennis van de natuurprincipes, de alchemie, de astrologie, kwantumfysische- en wiskundige inzichten en resultaten, systeemtheoretische en narratieve  theorieën en baanbrekende ontdekkingen en strategieën van de laatste jaren op het gebied van de complementaire geneeskunde.

Levensalchemist bij Wellure Levensalchemie.

Als levensalchemist ben ik uw ZielsGPS en help ik u focussen op wat er in uw leven écht toe doet. Zo kunt u uw gouden kansen verzilveren en de loden lasten laten voor wat ze zijn. Zowel in uw persoonlijk als beroepsmatig of zakelijk leven.

Kennis inhuren 

Ik ben op mijn best wanneer ik mijn meest actuele kennis met u kan delen.

Op vele manieren kan ik er voor u zijn. Inspireren via Social Media, via het Wellure Masterplatform, op live seminars en workshops of indien gewenst één op één. Het is aan u!

Ik word uitgedaagd om van niets iets maken of van iets, iets beters en wil inspireren, fascineren, motiveren en altijd op maat creëren!

Tot gauw,

met een warme zielsgroet,